Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 25/06 đến 30/06/2018

Từ ngày : . Đã xem 4967

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 25/06 đến 30/06/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(25/6/2018)
Thứ 3
(26/6/2018)
Thứ 4
(27/6/2018)
Thứ 5
(28/6/2018)
Thứ 6
(29/6/2018)
Thứ 7
Mẫu giáo Thứ 2
(25/6/2018)
Thứ 3
(26/6/2018)
Thứ 4
(27/6/2018)
Thứ 5
(28/6/2018)
Thứ 6
(29/6/2018)
Thứ 7