Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 25/07 đến 30/07/2016

Từ ngày : . Đã xem 1195

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 25/07 đến 30/07/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(25/7/2016)
Thứ 3
(26/7/2016)
Thứ 4
(27/7/2016)
Thứ 5
(28/7/2016)
Thứ 6
(29/7/2016)
Thứ 7
(30/7/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(25/7/2016)
Thứ 3
(26/7/2016)
Thứ 4
(27/7/2016)
Thứ 5
(28/7/2016)
Thứ 6
(29/7/2016)
Thứ 7
(30/7/2016)