Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 25/09 đến 30/09/2017

Từ ngày : . Đã xem 1468

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 25/09 đến 30/09/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(25/9/2017)
Thứ 3
(26/9/2017)
Thứ 4
(27/9/2017)
Thứ 5
(28/9/2017)
Thứ 6
(29/9/2017)
Thứ 7
Mẫu giáo Thứ 2
(25/9/2017)
Thứ 3
(26/9/2017)
Thứ 4
(27/9/2017)
Thứ 5
(28/9/2017)
Thứ 6
(29/9/2017)
Thứ 7