Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 26/01 đến 31/01/2015

Từ ngày : . Đã xem 1271

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 26/01 đến 31/01/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(26/1/2015)
Thứ 3
(27/1/2015)
Thứ 4
(28/1/2015)
Thứ 5
(29/1/2015)
Thứ 6
(30/1/2015)
Thứ 7
(31/1/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(26/1/2015)
Thứ 3
(27/1/2015)
Thứ 4
(28/1/2015)
Thứ 5
(29/1/2015)
Thứ 6
(30/1/2015)
Thứ 7
(31/1/2015)