Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 26/02 đến 03/03/2018

Từ ngày : . Đã xem 1127

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 26/02 đến 03/03/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(26/2/2018)
Thứ 3
(27/2/2018)
Thứ 4
(28/2/2018)
Thứ 5
(01/3/2018)
Thứ 6
(02/3/2018)
Thứ 7
(03/3/2018)
Mẫu giáo Thứ 2
(26/2/2018)
Thứ 3
(27/2/2018)
Thứ 4
(28/2/2018)
Thứ 5
(01/3/2018)
Thứ 6
(02/3/2018)
Thứ 7
(03/3/2018)