Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 26/09 đến 01/10/2016

Từ ngày : . Đã xem 1081

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 26/09 đến 01/10/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(26/9/2016)
Thứ 3
(27/9/2016)
Thứ 4
(28/9/2016)
Thứ 5
(29/9/2016)
Thứ 6
(30/9/2016)
Thứ 7
(01/10/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(26/9/2016)
Thứ 3
(27/9/2016)
Thứ 4
(28/9/2016)
Thứ 5
(29/9/2016)
Thứ 6
(30/9/2016)
Thứ 7
(01/10/2016)