Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 26/10 đến 31/10/2015

Từ ngày : . Đã xem 920

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 26/10 đến 31/10/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(26/10/2015)
Thứ 3
(27/10/2015)
Thứ 4
(28/10/2015)
Thứ 5
(29/10/2015)
Thứ 6
(30/10/2015)
Thứ 7
(31/10/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(26/10/2015)
Thứ 3
(27/10/2015)
Thứ 4
(28/10/2015)
Thứ 5
(29/10/2015)
Thứ 6
(30/10/2015)
Thứ 7
(31/10/2015)