Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 26/12 đến 31/12/2016

Từ ngày : . Đã xem 1318

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 26/12 đến 31/12/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(26/12/2016)
Thứ 3
(27/12/2016)
Thứ 4
(28/12/2016)
Thứ 5
(29/12/2016)
Thứ 6
(30/12/2016)
Thứ 7
(31/12/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(26/12/2016)
Thứ 3
(27/12/2016)
Thứ 4
(28/12/2016)
Thứ 5
(29/12/2016)
Thứ 6
(30/12/2016)
Thứ 7
(31/12/2016)