Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 27/02 đến 04/03/2017

Từ ngày : . Đã xem 940

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 27/02 đến 04/03/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(27/2/2017)
Thứ 3
(28/2/2017)
Thứ 4
(01/3/2017)
Thứ 5
(02/3/2017)
Thứ 6
(03/3/2017)
Thứ 7
(04/3/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(27/2/2017)
Thứ 3
(28/2/2017)
Thứ 4
(01/3/2017)
Thứ 5
(02/3/2017)
Thứ 6
(03/3/2017)
Thứ 7
(04/3/2017)