Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 27/03 đến 01/04/2017

Từ ngày : . Đã xem 995

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 27/03 đến 01/04/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(27/3/2017)
Thứ 3
(28/3/2017)
Thứ 4
(29/3/2017)
Thứ 5
(30/3/2017)
Thứ 6
(31/3/2017)
Thứ 7
(01/4/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(27/3/2017)
Thứ 3
(28/3/2017)
Thứ 4
(29/3/2017)
Thứ 5
(30/3/2017)
Thứ 6
(31/3/2017)
Thứ 7
(01/4/2017)