Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 27/07 đến 01/08/2015

Từ ngày : . Đã xem 1226

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 27/07 đến 01/08/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(27/7/2015)
Thứ 3
(28/7/2015)
Thứ 4
(29/7/2015)
Thứ 5
(30/7/2015)
Thứ 6
(31/7/2015)
Thứ 7
(01/8/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(27/7/2015)
Thứ 3
(28/7/2015)
Thứ 4
(29/7/2015)
Thứ 5
(30/7/2015)
Thứ 6
(31/7/2015)
Thứ 7
(01/8/2015)