Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 27/11 đến 02/12/2017

Từ ngày : . Đã xem 1254

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 27/11 đến 02/12/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(27/11/2017)
Thứ 3
(28/11/2017)
Thứ 4
(29/11/2017)
Thứ 5
(30/11/2017)
Thứ 6
(01/12/2017)
Thứ 7
Mẫu giáo Thứ 2
(27/11/2017)
Thứ 3
(28/11/2017)
Thứ 4
(29/11/2017)
Thứ 5
(30/11/2017)
Thứ 6
(01/12/2017)
Thứ 7