Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 28/03 đến 02/04/2016

Từ ngày : . Đã xem 1222

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 28/03 đến 02/04/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(28/3/2016)
Thứ 3
(29/3/2016)
Thứ 4
(30/3/2016)
Thứ 5
(31/3/2016)
Thứ 6
(01/4/2016)
Thứ 7
(02/4/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(28/3/2016)
Thứ 3
(29/3/2016)
Thứ 4
(30/3/2016)
Thứ 5
(31/3/2016)
Thứ 6
(01/4/2016)
Thứ 7
(02/4/2016)