Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 28/09 đến 03/10/2015

Từ ngày : . Đã xem 1639

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 28/09 đến 03/10/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(28/9/2015)
Thứ 3
(29/9/2015)
Thứ 4
(30/9/2015)
Thứ 5
(01/10/2015)
Thứ 6
(02/10/2015)
Thứ 7
(03/10/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(28/9/2015)
Thứ 3
(29/9/2015)
Thứ 4
(30/9/2015)
Thứ 5
(01/10/2015)
Thứ 6
(02/10/2015)
Thứ 7
(03/10/2015)