Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 28/11 đến 03/12/2016

Từ ngày : . Đã xem 859

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 28/11 đến 03/12/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(28/11/2016)
Thứ 3
(29/11/2016)
Thứ 4
(30/11/2016)
Thứ 5
(01/12/2016)
Thứ 6
(02/12/2016)
Thứ 7
(03/12/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(28/11/2016)
Thứ 3
(29/11/2016)
Thứ 4
(30/11/2016)
Thứ 5
(01/12/2016)
Thứ 6
(02/12/2016)
Thứ 7
(03/12/2016)