Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 29/02 đến 05/03/2016

Từ ngày : . Đã xem 1225

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 29/02 đến 05/03/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(29/2/2016)
Thứ 3
(01/3/2016)
Thứ 4
(02/3/2016)
Thứ 5
(03/3/2016)
Thứ 6
(04/3/2016)
Thứ 7
(05/3/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(29/2/2016)
Thứ 3
(01/3/2016)
Thứ 4
(02/3/2016)
Thứ 5
(03/3/2016)
Thứ 6
(04/3/2016)
Thứ 7
(05/3/2016)