Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 30/03 đến 04/04/2015

Từ ngày : . Đã xem 1297

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 30/03 đến 04/04/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(30/3/2015)
Thứ 3
(31/3/2015)
Thứ 4
(01/4/2015)
Thứ 5
(02/4/2015)
Thứ 6
(03/4/2015)
Thứ 7
(04/4/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(30/3/2015)
Thứ 3
(31/3/2015)
Thứ 4
(01/4/2015)
Thứ 5
(02/4/2015)
Thứ 6
(03/4/2015)
Thứ 7
(04/4/2015)