Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 30/05 đến 04/06/2016

Từ ngày : . Đã xem 1164

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 30/05 đến 04/06/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(30/5/2016)
Thứ 3
(31/5/2016)
Thứ 4
(01/6/2016)
Thứ 5
(02/6/2016)
Thứ 6
(03/6/2016)
Thứ 7
(04/6/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(30/5/2016)
Thứ 3
(31/5/2016)
Thứ 4
(01/6/2016)
Thứ 5
(02/6/2016)
Thứ 6
(03/6/2016)
Thứ 7
(04/6/2016)