Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 31/07 đến 05/08/2017

Từ ngày : . Đã xem 1104

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 31/07 đến 05/08/2017

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(31/7/2017)
Thứ 3
(01/8/2017)
Thứ 4
(02/8/2017)
Thứ 5
(03/8/2017)
Thứ 6
(04/8/2017)
Thứ 7
(05/8/2017)
Mẫu giáo Thứ 2
(31/7/2017)
Thứ 3
(01/8/2017)
Thứ 4
(02/8/2017)
Thứ 5
(03/8/2017)
Thứ 6
(04/8/2017)
Thứ 7
(05/8/2017)