Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 31/10 đến 05/11/2016

Từ ngày : . Đã xem 1258

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 31/10 đến 05/11/2016

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(31/10/2016)
Thứ 3
(01/11/2016)
Thứ 4
(02/11/2016)
Thứ 5
(03/11/2016)
Thứ 6
(04/11/2016)
Thứ 7
(05/11/2016)
Mẫu giáo Thứ 2
(31/10/2016)
Thứ 3
(01/11/2016)
Thứ 4
(02/11/2016)
Thứ 5
(03/11/2016)
Thứ 6
(04/11/2016)
Thứ 7
(05/11/2016)