Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 01/12 đến 06/12/2014

Từ ngày : . Đã xem 1218

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 01/12 đến 06/12/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(01/12/2014)
Thứ 3
(02/12/2014)
Thứ 4
(03/12/2014)
Thứ 5
(04/12/2014)
Thứ 6
(05/12/2014)
Thứ 7
(06/12/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(01/12/2014)
Thứ 3
(02/12/2014)
Thứ 4
(03/12/2014)
Thứ 5
(04/12/2014)
Thứ 6
(05/12/2014)
Thứ 7
(06/12/2014)