Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 02/03 đến 07/03/2015

Từ ngày : . Đã xem 1213

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 02/03 đến 07/03/2015

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(02/3/2015)
Thứ 3
(03/3/2015)
Thứ 4
(04/3/2015)
Thứ 5
(05/3/2015)
Thứ 6
(06/3/2015)
Thứ 7
(07/3/2015)
Mẫu giáo Thứ 2
(02/3/2015)
Thứ 3
(03/3/2015)
Thứ 4
(04/3/2015)
Thứ 5
(05/3/2015)
Thứ 6
(06/3/2015)
Thứ 7
(07/3/2015)