Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 10/11 đến 15/11/2014

Từ ngày : . Đã xem 1261

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 10/11 đến 15/11/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(10/11/2014)
Thứ 3
(11/11/2014)
Thứ 4
(12/11/2014)
Thứ 5
(13/11/2014)
Thứ 6
(14/11/2014)
Thứ 7
(15/11/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(10/11/2014)
Thứ 3
(11/11/2014)
Thứ 4
(12/11/2014)
Thứ 5
(13/11/2014)
Thứ 6
(14/11/2014)
Thứ 7
(15/11/2014)