Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kidsmart Tuần từ 17/11 đến 22/11/2014

Từ ngày : . Đã xem 1257

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kidsmart Tuần từ 17/11 đến 22/11/2014

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(17/11/2014)
Thứ 3
(18/11/2014)
Thứ 4
(19/11/2014)
Thứ 5
(20/11/2014)
Thứ 6
(21/11/2014)
Thứ 7
(22/11/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(17/11/2014)
Thứ 3
(18/11/2014)
Thứ 4
(19/11/2014)
Thứ 5
(20/11/2014)
Thứ 6
(21/11/2014)
Thứ 7
(22/11/2014)