Rss Feed

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kidsmart Tuần từ 22/12 đến 27/12/2013

Từ ngày : . Đã xem 1210

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kidsmart Tuần từ 22/12 đến 27/12/2013

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(22/12/2014)
Thứ 3
(23/12/2014)
Thứ 4
(24/12/2014)
Thứ 5
(25/12/2014)
Thứ 6
(26/12/2014)
Thứ 7
(27/12/2014)
Mẫu giáo Thứ 2
(22/12/2014)
Thứ 3
(23/12/2014)
Thứ 4
(24/12/2014)
Thứ 5
(25/12/2014)
Thứ 6
(26/12/2014)
Thứ 7
(27/12/2014)