Rss Feed

Thực đơn cho bé ở trường Tuần từ 25/11 đến 30/11/2013

Từ ngày : . Đã xem 1218

Thực đơn cho bé ở trường mầm non Thăng Long Kidsmart quận Long Biên

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(25/11/2013)
Thứ 3
(26/11/2013)
Thứ 4
(27/11/2013)
Thứ 5
(28/11/2013)
Thứ 6
(29/11/2013)
Thứ 7
(30/11/2013)
Mẫu giáo Thứ 2
(25/11/2013)
Thứ 3
(26/11/2013)
Thứ 4
(27/11/2013)
Thứ 5
(28/11/2013)
Thứ 6
(29/11/2013)
Thứ 7
(30/11/2013)