Rss Feed

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 02/04 đến 07/04/2018

Từ ngày : . Đã xem 1266

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 02/04 đến 07/04/2018

Nhóm trẻ Thứ Sáng (7h30) Trưa (10h30) Chiều (2h30)
Nhà trẻ Thứ 2
(02/4/2018)
Thứ 3
(03/4/2018)
Thứ 4
(04/4/2018)
Thứ 5
(05/4/2018)
Thứ 6
(06/4/2018)
Thứ 7
(07/4/2018)
Mẫu giáo Thứ 2
(02/4/2018)
Thứ 3
(03/4/2018)
Thứ 4
(04/4/2018)
Thứ 5
(05/4/2018)
Thứ 6
(06/4/2018)
Thứ 7
(07/4/2018)