Rss Feed

Thực đơn ngày Thứ bảy 28/9/2013

, đã xem 269
Buổi Nhà trẻ Mẫu giáo
Sáng (7h30)

Sữa Friso cho trẻ em mầm non

Sữa Friso cho trẻ em mầm non

Trưa (10h30)
Chiều (2h30)

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 23/09 đến 28/09/2013

Thực đơn của bé ở trường Thăng long kid smart Tuần từ 23/09 đến 28/09/2013