Rss Feed

Thực đơn ngày Thứ ba 19/9/2017


Buổi Nhà trẻ Mẫu giáo
Sáng (7h30)

Sữa Friso cho trẻ em mầm non

Sữa Friso cho trẻ em mầm non

Trưa (10h30)
Chiều (2h30)

Sữa Milo của công ty Nestlé Food

Sữa Milo của công ty Nestlé Food