Rss Feed

Thực đơn ngày Thứ tư 20/9/2017

, đã xem 202
Buổi Nhà trẻ Mẫu giáo
Sáng (7h30)

Sữa Friso cho trẻ em mầm non

Sữa Friso cho trẻ em mầm non

Trưa (10h30)
Chiều (2h30)

Sữa Milo của công ty Nestlé Food

Sữa Milo của công ty Nestlé Food

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 18/09 đến 23/09/2017

Thực đơn cho bé trường mầm non Thăng Long Kidsmart từ 18/09 đến 23/09/2017