Rss Feed

TeamViewer Portable 8 for Windows

Tác giả: Henri Torgemane - Đã xem: 5234 - Đã tải về: 6106

TeamViewer Portable 8 for Windows

Là phần mềm hỗi trợ từ xa.
Cho phép một người mời một người khác ở xa truy cập vào máy tính của mình để sửa chữa bằng mật khẩu.
Mỗi lần sử dụng lại phải cung cấp một mật khẩu mới để xác thực và đảm bảo an ninh.

Hikvision iVMS-4200 v2.7.0.10 Windows

Tác giả: Hangzhou HikVision - Đã xem: 1789 - Đã tải về: 1018

Hikvision iVMS-4200 v2.7.0.10 Windows

Phần mềm xem camera HikVision trên máy tính chạy hệ điều hành Windows