Rss Feed

TeamViewer Portable 8 for Windows

Tác giả: Henri Torgemane - Đã xem: 3288 - Đã tải về: 4887

TeamViewer Portable 8 for Windows

Là phần mềm hỗi trợ từ xa.
Cho phép một người mời một người khác ở xa truy cập vào máy tính của mình để sửa chữa bằng mật khẩu.
Mỗi lần sử dụng lại phải cung cấp một mật khẩu mới để xác thực và đảm bảo an ninh.

VLC để hỗi trợ xem camera

Tác giả: VideoLan organization - Đã xem: 2212 - Đã tải về: 1468

VLC để hỗi trợ xem camera

VLC là phần mềm hoàn toàn miễn phí, không hề có phần mềm gián điệp và không hề có quảng cáo cũng như theo dõi người dùng kèm theo.

Quý phụ huynh tải về, cài đặt để hỗi trợ xem video trên trình duyệt chrome, firefox