Rss Feed
VLC để hỗi trợ xem camera

VLC để hỗi trợ xem camera

VLC là phần mềm hoàn toàn miễn phí, không hề có phần mềm gián điệp và không hề có quảng cáo cũng như theo dõi người dùng kèm theo.

Quý phụ huynh tải về, cài đặt để hỗi trợ xem video trên trình duyệt chrome, firefox

Gửi lên: 06/07/2014 22:50 Đã xem 2212 Đã tải về 1468
EagleEyes for Android

EagleEyes for Android

Phầm mềm xem camera trực tuyến hãng AvTech trên hệ điều hành Android

Gửi lên: 18/07/2013 13:00 Đã xem 3934 Đã tải về 2759
Video Viewer for Windows

Video Viewer for Windows

Phầm mềm xem trực tuyến các camera hãng Avtech. Hỗi trợ tới 16 camera

Gửi lên: 18/07/2013 11:46 Đã xem 18531 Đã tải về 62734