Rss Feed

Sử dụng ứng dụng Hik Connect để xem camera HiK Vision trên thiết bị chạy hệ điều hành Android.

Lên phía trên
Kết nối ứng dụng hikconnect trên android với Camera để xem ?
Câu hỏi:

Cách điền thông số với ứng dụng Hik Connect trên Android để xem camera

Trả lời:
Trước khi chạy ứng dụng Hik connect quý vị luu ý:
  • Điện thoại cần đang kết nối vào internet
  • Đã có mật khẩu và tên truy cập vào lớp học tương ứng
Đầu tiên, ta chạy ứng dụng HikConnect :
kết nối hikconnect

Khởi chạy ứng dụng, tiếp tục chọn quốc gia là Việt Nam

Cài đặt kết nối

Chọn Việt Nam

việt nam
Thêm camera bằng cách nhấn dấu +  hoặc thêm thiết bị gần đây:

 
Thêm cam
 
Điền thông số:
 Tên riêng Tiêu đề mô tả (Nhập mô tả ngắn gọn), nên nhập tên lớp cho dễ nhớ
Địa chỉ Nhập camera.mamnonlongbien.com
Port  là một số nguyên tùy theo lớp, tra cứu ở đây
User Name  nhập chame
Mật khẩu thiết bị nhập mật khẩu được cấp ứng với lớp (liên hệ với nhà trường để lấy mật khẩu)
 

Nhấn nút lưu
Lên phía trên
Cài đặt ứng dụng HiK Connect trên Android để xem camera
Câu hỏi:

Máy điện thoại của tôi chạy hệ điều hành Android, tôi phải cài đặt ứng dụng như thế nào để xem camera trực tuyến HiK Vision tại trường ?

Trả lời:
Yêu cầu trước khi cài đặt:
  • Điện thoại thông minh chạy hệ điều hành Android 4.0 trở lên
  • Máy đã kết nối internet qua Wifi hoặc qua dữ liệu di động 3G, 4G
Vào CH Play cài đặt theo các bước:
Cài đặt hikconnect

Nhấn Cài đặt

Cài đặt hikconnect 2

Nhấn chấp nhận

Cài đặt hikconnect 3

Nhấn nút mở