Rss Feed

Sử dụng ứng dụng Hik connect để xem camera Hik Vision trên thiết bị chạy hệ điều hành IOS.

Lên phía trên
Cài đặt ứng dụng Hikvision trên IOS
Câu hỏi:

Tôi sử dụng iphone tôi cần phải làm thế nào để có thể xem camera?

Trả lời:
Trước khi chạy ứng dụng Hik connect quý vị lưu ý:
  • Điện thoại cần đang kết nối vào internet
  • Đã có mật khẩu và tên truy cập vào lớp học tương ứng
+ Đầu tiên, ta vào App store và tải về ứng dụng hik-connect
+ Sau đó, ta chạy ứng dụng Hikconnect
 

khởi chạy ứng dụng, tiếp tục chọn quốc gia và vùng lãnh thổ là Việt NamChọn Việt Nam
+ Thêm camera bằng cách nhấn dấu + hoặc thêm thiết bị gần đây:

+ Điền thông số:
 
Tên riêng Tiêu đề mô tả (Nhập mô tả ngắn gọn), nên nhập tên lớp cho dễ nhớ
Địa chỉ Nhập camera.mamnonlongbien.com
Port  là một số nguyên tùy theo lớp, tra cứu ở đây
User Name  nhập chame
Mật khẩu thiết bị nhập mật khẩu được cấp ứng với lớp (liên hệ với nhà trường để lấy mật khẩu)
+ Nhấn nút lưu sau đó nhấn xem video trực tuyến