Rss Feed
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Tiêu đề
1 137/PGD&ĐT 08/11/2017 Công văn triệu tập GV-HS tham gia tập luyện và biểu diễn văn nghệ
2 16/CGC 04/11/2017 Công văn hỗ trợ kinh phí tổ chức giao lưu văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
3 5031/BGDĐT-KHTC 26/10/2017 Công văn v/v kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục
4 5462/UBND-KGVX 30/10/2017 Công văn Tăng cường quản lý thu chi, công tác thanh ,kiểm tra, xử lý vi phạm về thu chi, dạy thêm, học thêm
5 1122/QLTT 15/10/2017 Công văn về rà soát nạn nhân, gia đình nạn nhân cần hỗ trợ tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn
6 3498/SGD&ĐT - CTTT 10/10/2017 Công văn V/v Ứng phó, hạn chế thiệt hại do mưa lớn, xả lũ
7 3497/SGD&ĐT - CTTT 10/10/2017 Công văn V/v Tăng cường công tác an toàn, an ninh trường học
8 2069/UBND-YT 08/10/2017 Công văn hoàn thiện, cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
9 2072/UBND-GDĐT 08/10/2017 Công văn v/v kiểm tra công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2017
10 289/VP-CNTT 08/10/2017 Công văn rà soát, khắc phục các tồn tại bất cập trên cổng TTĐT các trường học
11 26HĐTĐ 08/11/2017 Công văn Vv góp ý tiêu chí đánh giá thi đua năm học 2017-2018
12 1225/TTYT 02/10/2017 Công văn v/v tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống bệnh chân tay miệng và sốt xuất huyết
13 3181-3182/SGD-CTTT 21/09/2017 Công văn chỉ đạo tăng cường công tác an toàn thực phẩm, phòng chống tay chân miệng
14 1960/UBND-YT 17/01/2022 Công văn tăng cường phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết
15 1959/UBND-YT 21/09/2017 Công văn chủ động phòng chống ngộ độc TP trong các CS giáo dục từ phòng y tế
16 102/PGD&ĐT 21/09/2017 Công văn V/v nhắc một số việc đầu năm học 2017-2018
17 98/PGD&ĐT 18/09/2017 Công văn thành lập đội xung kích diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết trong trường học
18 97/PGD&ĐT 17/09/2017 Công văn Ban hành các quy trình giải quyết công việc nội bộ tại nhà trường
19 3104/SGD&ĐT-TTT 14/09/2017 Công văn 3104/SGD&ĐT-TTT về phòng chống cơn bão số 10
20 89-92/PGD&ĐT 07/09/2017 Công văn Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục Mầm non và quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2017 - 2018
21 3071/SGD&ĐT-CTTT 13/09/2017 Công văn tổ chức hoạt động vui Tết Trung thu năm 2017
22 95 /PGD&ĐT 12/09/2017 Công văn V/v Hướng dẫn thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học năm học 2017-2018
23 115-CV/BTC 06/09/2017 Công văn v/v đăng ký học lớp Bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên năm 2017
24 91/PGD-DT 07/09/2017 Công văn đăng ký mô hình trường học điện tử
25 2017/PCSXH 06/09/2017 Công văn tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết
26 90 /PGD&ĐT 06/09/2017 Công văn V/v khắc phục một số tồn tại trong công tác phòng chống sốt xuất huyết
27 1783/UBND-GDĐT 30/08/2017 Công văn thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập năm học 2017-2018
28 1783/UBND-GDDT 30/08/2017 Công văn tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017-2018
29 18/KH-PGD&ĐT 14/03/2017 Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông ngành Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên năm 2017
30 2913 /SGD&ĐT-CTTT 29/08/2017 Công văn Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2017 - 2018
31 4892-2017/NĐCP 05/10/2017 Công văn tăng cường thực hiện NĐ 36 về quản lý và sử dụng pháo
32 2017/SGD&ĐT- GDMN 26/10/2017 Công văn Khẩn Thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ và đảm bảo vệ sinh ATTP tại các cơ sở giáo dục mầm non
33 2017/VP-KGVX 26/10/2017 Công văn kiểm tra và giải quyết dứt điểm tình trạng lạm thu trong các CSGD
34 138 /PGD&ĐT 18/11/2017 Công văn đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học
35 4051 /SGD&ĐT- CTTT 16/11/2017 Công văn V/v Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Di sản Văn hoá Việt Nam lần thứ XIII - 23/11/2017
36 4063 /SGD&ĐT-CTTT 20/11/2017 Công văn V/v tăng cường phòng, chống bệnh sởi, ho gà và các bệnh mùa đông xuân năm 2017 - 2018
37 4017/SGD&ĐT-TCCB 12/11/2017 Công văn số 4017/SGD&ĐT-TCCB v/v thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính.
38 /2017/UBND - YT 15/11/2017 Công văn tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết của Bộ y tế
39 2017/SGD&ĐT-CTTT và 2017/KH-SGD&ĐT 05/11/2017 Công văn 3909/SGD&ĐT-CTTT ngày 6/11/2017 V/v Tăng cường công tác ATTP và quản lý bữa ăn học đường.
40 4074/SGD&ĐT - CTTT 19/11/2017 Công văn ngày thế giới phòng chống HIV/AIDs và quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm.
41 /2017/TT-BGDĐT 21/11/2017 Công văn v/v góp ý dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo