Rss Feed

Công văn Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2017 - 2018

Công văn Tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT năm học 2017 - 2018

Số kí hiệu 2913 /SGD&ĐT-CTTT
Ngày ban hành 29/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Phòng GĐ
Người ký Phạm Xuân Tiến

Nội dung

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số: 2913 /SGD&ĐT-CTTT
V/v tăng cường triển khai công tác
giáo dục ATGT năm học 2017-2018
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 
 
 

Hà Nội, ngày 30  tháng 8 năm 2017
 
 
                Kính gửi:  - Trưởng phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã;
                                 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.

          Thực hiện Quyết định số 5953/QĐ-UBND, ngày 24/8/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2030”; Kế hoạch số 407/KH-BGDĐT, ngày 20/6/2017 của Bộ GD&ĐT về Kế hoạch triển khai công tác giáo dục ATGT cấp THCS và THPT năm học 2017 – 2018; Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm xử lý, khắc phục tình trạng ùn, tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 3865/UBND-ĐT, ngày 08/8/2017 của UBND Thành phố về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý III năm 2017 tại Thông báo số 324/TB-VPCP, ngày 24/7/2017 của Văn phòng Chính phủ; Thông báo số 940/TB-UBND Thành phố ngày 14/8/2017 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND Thành phố tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 7 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 5 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công văn số 4051/UBND-ĐT, ngày 22/8/2017 của UBND Thành phố về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2017 – 2018; Kế hoạch số 596/KH-SGD&ĐT ngày 10/3/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tuyên truyền, giáo dục ATGT trong các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017.

          Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị các phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung giáo dục các quy định về đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, nếp sống văn hoá khi tham gia giao thông đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh sinh viên với các nội dung cụ thể sau:

          1. Thường xuyên tuyên truyền giáo dục ATGT qua đài truyền thanh vào thời gian đầu, cuối giờ tan học; qua hình ảnh trực quan của pano, băng rôn, khẩu hiệu... trong các giờ ngoại khoá, sinh hoạt tập thể. Công tác tuyên truyền cần kiên trì, liên tục để đạt hiệu quả giáo dục cao.
Tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, nội dung tập trung vào các lỗi vi phạm thường gặp khi tham gia giao thông; nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.
Lồng ghép nội dung giáo dục về văn hóa giao thông vào các môn học giáo dục công dân, đạo đức…, nhằm nâng cao kiến thức, ý thức trách nhiệm và hình thành thế hệ công dân ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông.

           2. Ngay từ đầu năm học tổ chức triển khai ký cam kết với cha mẹ học sinh không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; học sinh cam kết nghiêm túc thực hiện việc điều khiển các phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện phải đội mũ bảo hiểm, không lạng lách, đánh võng, không chở quá số người theo quy định và không dàn hàng ngang khi tham gia giao thông.
         
           3. Phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự ATGT khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông; phối hợp với các lực lượng chức năng nghiên cứu mở các cửa phụ, tổ chức các điểm dừng, đỗ cho phương tiện chờ, đưa đón học sinh giảm ùn tắc giao thông.

          4. Các phòng GD&ĐT chỉ đạo các trường THCS phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố, Công ty Honda Việt Nam triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2017 – 2018; Các nhà trường chú ý quan tâm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục các phương pháp phòng, chống đuối nước và mặc áo phao khi đi các phương tiện giao thông đường thủy cho học sinh và tiếp tục triển khai chương trình dạy bơi cho học sinh Tiểu học.

         5. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ATGT nhằm thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 1062/KH-SGD&ĐT ngày 14/3/3016 của Sở GD&ĐT về tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự, ATGT trong ngành Giáo dục, giai đoạn 2016-2020 và báo cáo kết quả xử lý đúng thời hạn quy định.
        
  Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện hiệu quả các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ phòng Chính trị tư tưởng, Sở GD&ĐT - Điện thoại: 02439411232; Email: hssv@hanoiedu.vn.
               

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GD&ĐT;
- Thành uỷ, UBND TP;
- Ban Tuyên giáo Thành ủy;
- Công an TP;
- Ban ATGT TP;
- Đ/c Giám đốc Sở;
- Các phòng, ban Sở;
- Lưu VT, CTTT.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
Phạm Xuân Tiến

File đính kèm