Rss Feed

Công văn V/v khắc phục một số tồn tại trong công tác phòng chống sốt xuất huyết

Công văn V/v khắc phục một số tồn tại trong công tác phòng chống sốt xuất huyết

Số kí hiệu 90 /PGD&ĐT
Ngày ban hành 06/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Phòng GĐ
Người ký Ngô Thị Hoa

Nội dung

UBND QUẬN LONG BIÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   
 

Số: 90 /PGD&ĐT
V/v khắc phục một số tồn tại trong
 công tác phòng chống sốt xuất huyết
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

Long Biên, ngày 07 tháng 9 năm 2017

 
Kính gửi:
- Đ/c Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn Quận;
- Chủ trường, chủ nhóm lớp Mầm non độc lập trên địa bàn Quận.
 
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Quận ủy tại cuộc họp ngày 06/9/2017 về kết quả kiểm tra công tác phòng chống sốt xuất huyết, phòng GD&ĐT yêu cầu các trường MN, TH, THCS và các nhóm lớp mầm non tư thục triển khai thực hiện ngay một số công việc sau:
1. Tiếp tục duy trì lịch tổng vệ sinh hàng tuần trường, lớp, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, phế liệu, thả cá diệt bọ gậy, úp khô các vật dụng có thể chứa nước đọng,....Nhân viên y tế thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi trường, truyệt đối không để phát sinh ổ dịch trong trường học.
2. Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở bố trí thời gian đầu giờ chiếu cho 100% học sinh xem video "Tài liệu hướng dẫn diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết" (phòng GD&ĐT đã gửi qua thư điện tử) và yêu cầu học sinh tuyên truyền kiến thức phòng, chống sốt xuất huyết tại gia đình.
3. Bố trí thời gian tuyên truyền về công tác phòng chống sốt xuất huyết và cho 100% CBGVNV trong các trường xem video "Tài liệu hướng dẫn diệt bọ gậy phòng chống sốt xuất huyết" để biết cách thực hiện. BGH các trường trực tiếp kiểm tra kiến thức về phòng, chống sốt xuất huyết của CBGVNV nhà trường.
4. Các tài liệu tuyên truyền về phòng, chống sốt xuất huyết cần bố trí treo ở vị trí dễ quan sát nhất để tuyên truyền tới 100% phụ huynh. Duy trì đăng tải các bài viết về phòng, chống sốt xuất huyết trên cổng thông tin điện tử tại mục tin tức (phần trang nhất). Phòng GD&ĐT sẽ đưa công tác phòng chống sốt xuất huyết là một tiêu chí (trong phần thực hiện nhiệm vụ) để đánh giá BGH các trường hàng tháng theo quy định.
5. Các trường MN, TH, THCS công lập và ngoài công lập kiểm tra lý do học sinh nghỉ học (nếu có) để báo cáo phòng GD&ĐT và Trạm y tế các Phường nếu học sinh mắc sốt xuất huyết. Nếu có học sinh mắc sốt xuất huyết mà nhà trường không báo cáo, đồng chí Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước UBND Quận.
Báo cáo nhanh số ca mắc sốt xuất huyết và các hoạt động phòng chống dịch (nếu có) với trạm Y tế Phường và phòng GD&ĐT trước 12h00 hàng ngày để phòng GD&ĐT tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT (Mầm non: Đ/c Hà Thị Thu - 0904.283.198; TH: Đ/c Trần Anh - 0913.095.405; THCS: Đ/c Nguyễn Thị Hoàn Cẩm: 0989.736.171)
 

Nơi nhận:
- Đ/c Trưởng phòng: để báo cáo;
- Như trên;
- Lưu VP.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
Đã ký
 
 
Ngô Thị Hoa
 
 

File đính kèm