Rss Feed

Công văn V/v nhắc một số việc đầu năm học 2017-2018

Công văn V/v nhắc một số việc đầu năm học 2017-2018

Số kí hiệu 102/PGD&ĐT
Ngày ban hành 21/09/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Phòng GĐ
Người ký Vũ Thị Thu Hà

Nội dung

UBND QUẬN LONG BIÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
   
 

Số:  102/PGD&ĐT
V/v nhắc một số việc
đầu năm học 2017-2018
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 

Long Biên, ngày   22  tháng    09 năm 2017
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS trên địa bàn Quận
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường triển khai thực hiện một số công tác sau:
1. Công tác thu chi đầu năm học 2017-2018:
- Công khai các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Long Biên đến CBGVNV, học sinh và cha mẹ học sinh; thực hiện niêm yết công khai tại phòng Hội đồng, bảng tin, Cổng thông tin điện tử của nhà trường (Công văn 2244/SGD&ĐT-KHTC ngày 12/7/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về tăng cường quản lý thu chi đầu năm học 2017-2018; công văn 1783/UBND-GDĐT ngày 31/8/2017 của UBND quận Long Biên về việc tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017-2018; công văn 1784/UBND-GDĐT ngày 31/8/2017 của UBND quận Long Biên về thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2017-2018)
- Quán triệt giáo viên chủ nhiệm các lớp trong nhà trường thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn về công tác thu chi, không tự ý thu trước các khoản thu khi chưa được Hiệu trưởng nhà trường triển khai.
- Nội dung các khoản thu thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn, không thu các khoản thu không đúng quy định; thực hiện thu các khoản theo hàng tháng, không thu gộp.
- Quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp: Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp thực hiện theo điều 10 khoản b tại Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2011 của Bộ GD&ĐT về ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh; phải xây dựng dự toán chi trình Hiệu trưởng phê duyệt trước khi thực hiện.
- Tiền bảo hiểm y tế: trừ học sinh khối lớp 1 cấp Tiểu học, các khối lớp còn lại của cấp Tiểu học và THCS chưa triển khai thu.
- Tiền điện sử dụng điều hòa: chỉ được sử dụng điều hòa khi lắp công tơ riêng theo từng lớp; thu theo chỉ số sử dụng thực tế theo tháng, không thu khi chưa chốt số liệu tháng, không thu gộp theo học kỳ.
2. Quản lý dạy thêm – học thêm
Các trường quán triệt CBGV thực hiện nghiêm túc theo văn bản của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Nội và phòng GD&ĐT Quận.
Việc tổ chức dạy thêm – học thêm trong nhà trường của cấp THCS phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định. Việc CBGV tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải thực hiện đúng theo công văn số 87/PGD&ĐT ngày 31/8/2017 của phòng GD&ĐT về việc thực hiện các quy định về DTHT năm học 2017-2018.
Hiệu trưởng các trường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm – học thêm của CBGV, không để giáo viên nhà trường dạy thêm – học thêm không đúng quy định.
3. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh
Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Long Biên, phòng Y tế, Trung tâm Y tế Quận. Ban giám hiệu các trường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động của  bếp ăn bán trú, suất ăn sẵn, căng tin và công tác vệ sinh khung cảnh sư phạm và hoạt động của tổ xung kích diệt bọ gậy, loăng quăng.
4. Công tác an ninh, an toàn trường học
Tuyên truyền tới cán bộ, giáo viên vai trò, tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với thực hiện Thông tư 23/2012/TT-BCA về xây dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Tổ chức cho cán bộ giáo viên ký cam kết thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định của ngành, đơn vị. Tăng cường công tác quản lý đội ngũ, nắm chắc tình hình tư tưởng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh không để đơn thư, khiếu kiện trái pháp luật, không để cán bộ giáo viên vi phạm pháp luật. Thực hiện nghiêm túc quy định về cung cấp thông tin, không để kẻ xấu lợi dụng.
Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh không để xảy ra bạo lực học đường, học sinh vi phạm pháp luật. Phân công giáo viên quản lý học sinh chưa ngoan, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh thiếu sự quan tâm của phụ huynh. Phối hợp với công an phường và phụ huynh học sinh để có biện pháp quản lý, giáo dục học sinh.
          Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông. Trước hết cán bộ, giáo viên phải thực hiện nghiêm túc để làm gương cho học sinh; giáo dục để học sinh không ngồi trên xe máy tham gia giao thông khi không đội mũ bảo hiểm. Các đơn vị trường học tổ chức có hiệu quả cuộc thi viết về an toàn giao thông thủ đô năm 2017, cuộc thi sáng tác khẩu hiệu an toàn giao thông năm học 2017-2018 gắn với việc xây dựng cổng trường an toàn, văn hóa giao thông.
Tăng  cường  công tác  bảo vệ  trường, thực  hiện  nghiêm  túc chế độ trực trong các dịp nghỉ lễ, tết, các ngày nghỉ cuối tuần; đặc biệt các giờ hoạt động cao điểm khi phụ huynh học sinh đưa đón con, không để kẻ gian lợi dụng, đóng giả làm phụ huynh học sinh để tự do ra, vào trường trộm cắp tài sản; tuyên truyền, quán triệt để cán bộ giáo viên ý thức bảo vệ tài sản cá nhân, tài sản chung không để lơ là, mất cảnh giác. Tăng cường kiểm tra các thiết bị điện, bếp ga, đảm bảo an toàn, không để xảy ra cháy, nổ.
Yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, (      ).
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
Vũ Thị Thu Hà
 

File đính kèm