Rss Feed

Công văn đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học

Công văn đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học

Số kí hiệu 138 /PGD&ĐT
Ngày ban hành 18/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực N/A
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Phòng GĐ
Người ký Nguyễn Thị Hằng

Nội dung

UBND QUẬN LONG BIÊN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 
 
 

Số: 138 /PGD&ĐT
V/v đảm bảo an toàn cho học sinh trong trường học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 
 
 

Long Biên, ngày  09 tháng 11 năm 2017
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng trường MN, TH, THCS trên địa bàn Quận
 
Thực hiện công văn 10069/VP-KGVX ngày 26/10/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn cho  học sinh trong trường học;
Thực hiện công văn số 3497/SGD&ĐT-CTTT ngày 11/10/2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc tăng cường công tác an toàn, an ninh trường học;
Thực hiện công văn số 1181/CV-CALB ngày 23/10/2017 của Công an Quận Long Biên về việc đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực trường học trên địa bàn Quận;
Tiếp tục triển khai công văn số 102/PGD&ĐT về việc nhắc một số việc đầu năm học 2017-2018,
Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc thực hiện các giải pháp chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà trường, quản lý học sinh, đảm bảo an toàn, an ninh trường học. Cụ thể như sau:
1. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục đạo đức, cung cấp kiến thức và hướng dẫn kĩ năng, biện pháp giúp học sinh nâng cao năng lực nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn, an ninh trường học và bản thân, phòng tránh xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, vi phạm đạo đức học sinh.
2. Xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trường học và xây dựng phương án phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ trong nhà trường. Thực  hiện tốt quản lý trường học, tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh của giáo viên, vai trò của phòng tư vấn tâm lý, nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, tập thể lớp trong việc giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, ngăn chặn kịp thời bạo lực học đường, tổ chức gây gổ, đánh nhau trong và ngoài nhà trường; phòng chống xâm hại thân thể, sử dụng chất gây nghiện, phòng chống tác hại thuốc lá; hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn, phòng tránh nguy cơ cháy nổ, mất an toàn giao thông, an toàn thực phẩm trong trường học. Các đồng chí CB, GV chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho học sinh, đặc biệt là học sinh tham gia bán trú.
3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, với địa phương theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của các hàng quán, tụ điểm vui chơi giải trí, dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến…có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự ở khu vực gần trường.
4. Phối hợp chặt chẽ với gia đình trong công tác quản lý, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Tuyên truyền để cha mẹ học sinh thấy rõ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục và bảo vệ con em mình, tránh nguy cơ mất an toàn cho bản thân và nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và các cơ quan liên quan trong xử lí, giải quyết các vấn đề không may xảy ra.
5. Kiểm tra rà soát công tác đảm bảo an toàn, an ninh, phòng chống cháy nổ, chống dịch bệnh, an toàn giao thông…trong trường học, cổng trường và khu vực giáp ranh nhà trường. Đảm bảo có khu vệ sinh nam, nữ riêng; giáo viên, học sinh riêng; kiểm tra điều kiện nội trú, bán trú, tường rào, lối ra vào trường; kiểm tra việc bảo quản và sử dụng hóa chất, phòng thí nghiệm, các phượng tiện cứu hỏa, phòng y tế, bếp ăn tập thể, căng tin; khuyến khích các nhà trường lắp camera kết nối với công an phường; chủ động đề xuất kiến nghị với cấp trên bổ sung nguồn lực cải tạo, xay mới cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho học sinh.
6. Tăng cường công tác bảo vệ và trách nhiệm của bảo vệ nhà trường, kiểm soát chặt chẽ khách đến liên hệ, người lạ vào trường học. Giám sát phương tiện xe cơ giới ra vào trường học, đặc biệt vào các thời điểm có học sinh hoạt động và vui chơi trong khuôn viên nhà trường.
7. Khi có sự việc xảy ra, cần tuân thủ đúng các quy định về giải quyết sự cố trong nhà trường; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, với các cá nhân liên quan, thực hiện ưu tiên cứu chữa người, bảo vệ tài sản nhà nước, đồng thời thực hiện bảo quản hiện trường, minh chứng phục vụ giải quyết, xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm.
8. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo; khi có sự việc bất thường liên quan đến an toàn, an ninh trường học phải báo cáo kịp thời, chính xác với cơ quan quản lý cấp trên.
Phòng GD&ĐT yêu cầu đồng chí Hiệu trưởng triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, (      ).
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Hằng
 

File đính kèm