Rss Feed

Bé 24 - 36 tháng

Chơi cùng Bé(trẻ từ 2-3 tuổi)

Chơi cùng Bé(trẻ từ 2-3 tuổi)

Quá trình tăng trưởng và phát triển trí não của bé diễn ra rất nhanh chóng trong giai đoạn này.

Đăng lúc: 23-02-2017 02:40:00 PM | Đã xem: 1812 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Góc phụ huynh , Chơi cùng bé , Bé 24 - 36 tháng
Trò chơi cho bé 2-3 tuổi: Thêm bớt đồ dùng

Trò chơi cho bé 2-3 tuổi: Thêm bớt đồ dùng

Mục đích của trò chơi "Thêm bớt đồ dùng" giúp bé phát triển khả năng quan sát

Đăng lúc: 18-01-2016 05:37:00 AM | Đã xem: 4682 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Góc phụ huynh , Chơi cùng bé , Bé 24 - 36 tháng
Trò chơi cho bé 2-3 tuổi: Tiếng kêu của đồ dùng nào?

Trò chơi cho bé 2-3 tuổi: Tiếng kêu của đồ dùng nào?

Mục đích của trò chơi "Tiếng kêu của đồ dùng nào" giúp bé nhận biết tiếng kêu của các đồ dùng khác nhau.

Đăng lúc: 13-01-2016 05:29:00 AM | Đã xem: 3467 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Góc phụ huynh , Chơi cùng bé , Bé 24 - 36 tháng
Trò chơi cho bé 2-3 tuổi: Sờ để đoán đồ dùng

Trò chơi cho bé 2-3 tuổi: Sờ để đoán đồ dùng

Mục đích của trò chơi sờ đoán đồ dùng giúp bé phát triển xúc giác

Đăng lúc: 11-01-2016 06:08:00 AM | Đã xem: 3214 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Góc phụ huynh , Chơi cùng bé , Bé 24 - 36 tháng
Trò chơi cho bé 2-3 tuổi: Tìm đồ dùng

Trò chơi cho bé 2-3 tuổi: Tìm đồ dùng

Mục đích của trò chơi tìm đồ dùng giúp bé tìm ra những đặc điểm chung của đồ dùng

Đăng lúc: 06-01-2016 05:55:00 AM | Đã xem: 3527 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Góc phụ huynh , Chơi cùng bé , Bé 24 - 36 tháng
Trò chơi cho bé 2-3 tuổi:Trò chuyện về đồ dùng quen thuộc

Trò chơi cho bé 2-3 tuổi:Trò chuyện về đồ dùng quen thuộc

Mục đích của trò chơi sau giúp bé gọi tên và hiểu công dụng của những đồ dùng quen thuộc của bé và những người xung quanh

Đăng lúc: 04-01-2016 07:44:00 AM | Đã xem: 3424 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Góc phụ huynh , Chơi cùng bé , Bé 24 - 36 tháng