Trò chơi "Đi tìm con vật bị lạc" cho trẻ 12-24 tháng

Trò chơi "Đi tìm con vật bị lạc" giúp tạo tính kiên nhẫn cho bé
Trò chơi "Đi tìm con vật bị lạc" cho trẻ 12-24 tháng

Сhuẩn bị 

Một số đồ chơi con vật quen thuộc.

Tiến hành

Trẻ ngồi xung quanh mẹ, mẹ đưa đồ chơi cho trẻ. Khuyển khích trẻ gọi tên đồ vật, sau đó cho trẻ được cầm trong tay, ngắm, chơi với đồ chơi.
Mẹ giấu đồ chơi (sau lưng, gầm bàn, trên nóc tủ) và hỏi trẻ đồ chơi để đâu ?. Nếu chưa tìm được, mẹ cùng trẻ đi tìm.
Đối với trẻ lớn : Khuyến khích trẻ đi tìm và đưa lại cho mẹ, khi trẻ tìm được đồ rồi thì mẹ khuyến khích trẻ gọi tên, màu đồ chơi đó.