Rss Feed
Chủ đề về sự hô hấp   11 ảnh | 1469 lượt xem
Tờ giấy để phát hiện hơi thở Con người phải thở để vận động Tờ giấy để phát hiện hơi thở Các bé thấy hơi thở của mình chưa ? Cô giảng dạy cho bé về sự thở Cô giảng dạy cho bé về sự thở Các bé thấy hơi thở của mình chưa ? Cô giảng dạy cho bé về sự thở Cô phát cho các bé tờ giấy để làm học cụ về hơi thở Con người phải thở để vận động
 
<-- Kéo thanh cuộn ngang này để duyệt các album -->

Ảnh mới