Rss Feed

Bé gieo hạt trồng cây ( 26/1/2012 )

   9 ảnh | 2892 lượt xem
Những mầm non bé giao đã nảy mầm tươi tốt
Chậu cây bé ươm hạt đang nảy mầm
Những mầm non bé giao đã nảy mầm tươi tốt
Chậu cây ươm hạt của các bé được đặt ra ban công lấy ánh sáng
Những mầm non đang nhú
Hạt đã nảy mầm
Những mầm non đang lớn dần
Chậu cây ươm hạt của các bé được đặt ra ban công lấy ánh sáng
1, 2  Trang sau
Bé gieo hạt trồng cây tại trường mầm non  Thăng long Kidsmart quận Long Biên ( 26/1/2012 )