Rss Feed

Các bé phá cỗ trung thu tại lớp

   9 ảnh | 4352 lượt xem
Lớp A1 trang trí lớp đón trung thu
Các bé lớp A1 phá cỗ trung thu
Các bé lớp A2 phá cỗ trung thu
Các bé lớp B1 bên mâm cỗ trung thu
Các bé lớp B1 phá cỗ trung thu
Lớp B2 trang trí lớp đón trung thu
Điều ước của bé lớp B2
Các bé lớp B2 phá cỗ trung thu
Lớp B3 trang trí lớp đón trung thu
1, 2, 3  Trang sau
Sau khi xem múa lân và các tiết mục ca nhạc "cây nhà lá vườn" ở ngoài sân, các bé được về lớp phá cỗ trung thu cùng chú cuội, chị Hằng Nga và đội múa lân