Rss Feed

Chủ đề về sự hô hấp

   9 ảnh | 2616 lượt xem
Cô phát cho các bé tờ giấy để làm học cụ về hơi thở
Các bé thấy hơi thở của mình chưa ?
Các bé thấy hơi thở của mình chưa ?
Cô giảng dạy cho bé về sự thở
Cô giảng dạy cho bé về sự thở
Cô giảng dạy cho bé về sự thở
Con người phải thở để vận động
Con người phải thở để vận động
Tờ giấy để phát hiện hơi thở
1, 2  Trang sau
Hội thi giáo viên dạy giỏi Trường Mầm non Thăng long Kidsmart năm 2011 : Lớp D1 - Hoạt động với đồ vật
Chủ đề : Tập thở