Rss Feed

Chủ điểm - Bé làm bao nhiêu nghề (21/09/2011)

   9 ảnh | 4888 lượt xem
Bé chơi đuổi bắt bóng
Bé chơi truyền bắt bóng
Phá luật !
Thành quả của các bé làm nghệ sỹ
Bé chụp ảnh cùng cô
Bé làm nghệ sỹ thật là vui
Bé làm thương nghiệp
Bé làm thương nghiệp
Bé làm kiến trúc sư
1, 2  Trang sau
Qua các hoạt động đóng vai cụ thể giúp trẻ ôn lại một số đặc điểm đặc trưng của các ngành nghề trong xã hội như nghề đầu bếp, nghề xây dựng, nghề bộ đội, nghề công an, nghề thương nghiệp và cả những ngành nghề đầy tính sáng tạo như nghệ sỹ và thể thao. Giúp bé hiểu và quý trọng người lao động trong xã hội