Rss Feed

Chúc mừng năm mới 2013

   9 ảnh | 7213 lượt xem
Thay trang phục chuẩn bị cho tiết mục
Thay trang phục chuẩn bị cho tiết mục
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các bé
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các bé
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các bé
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các bé
Tiết mục biểu diễn văn nghệ của các bé
Các bé đến rất đông đủ
Văn nghệ trong mừng năm mới
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Trang sau
Mừng Đón Giáng Sinh 2012 ( 25/12/2012 ) và chúc mừng năm mới 2013