Rss Feed

Giờ thể dục lớp nhà trẻ năm 2012

   9 ảnh | 5706 lượt xem
Ra sân xếp hàng nào
Tập theo cô
Các bé nhà trẻ tập thể dục buổi sáng
Các bé nhà trẻ tập thể dục buổi sáng
Các bé nhà trẻ tập thể dục buổi sáng
Các bé nhà trẻ tập thể dục buổi sáng
Cô hướng dẫn bé tập thể dục
Cô hướng dẫn bé tập thể dục
Xếp hàng để tập thể dục nào
1, 2  Trang sau
Giờ thể dục lớp nhà trẻ năm 2012 ( 10/10/2012 )
Trường mầm non Thăng long KidsMart quận Long Biên thành phố Hà Nội