Rss Feed

Hoạt động góc lớp nhà trẻ 2012

   9 ảnh | 8992 lượt xem
Lớp nhà trẻ chơi với đồ chơi
Lớp nhà trẻ chơi với đồ chơi
Cô hướng dẫn bé nhà trẻ chơi đồ chơi
Cô hướng dẫn bé nhà trẻ chơi đồ chơi
Lớp nhà trẻ chơi với đồ chơi
Lớp nhà trẻ chơi với đồ chơi
Cô hướng dẫn bé nhà trẻ chơi đồ chơi
Bé lớp nhà trẻ học tên các loài vật bằng hình ảnh
Bé lớp nhà trẻ học tên các loài vật bằng hình ảnh
1, 2  Trang sau
Hoạt động góc lớp nhà trẻ năm 2012 ( 10/10/2012 )
Tại Trường mầm non Thăng long KidsMart quận Long Biên - Hà Nội