Rss Feed

Hoạt động góc lớp nhà trẻ 2012

   3 ảnh | 7563 lượt xem
Bé lớp nhà trẻ học tên các loài vật bằng hình ảnh
Lớp nhà trẻ chơi với đồ chơi
Cô hướng dẫn bé nhà trẻ chơi đồ chơi
  Trang trước  1, 2
Hoạt động góc lớp nhà trẻ năm 2012 ( 10/10/2012 )
Tại Trường mầm non Thăng long KidsMart quận Long Biên - Hà Nội